Vztah na pracovišti

Milostný poměr na pracovišti v mnohých z nás vyvolává rozporuplné pocity. Dnešní doba však mladé i starší lidi prakticky nutí hledat partnery kdekoli, tedy i v práci. Fungování vztahu na pracovišti závisí na mnoha okolnostech, jistě hraje roli postavení v práci, tedy zda jde o vztah kolegů nebo pracovně nadřízených a podřízených pracovníků. A protože každá věc má své klady i zápory, tak i u vztahů na pracovišti je můžeme identifikovat. Pojďme se na ně podívat.

Vztah nadřízený a podřízený

Představte si, že jste ředitelem prosperující firmy, kde vše funguje jak „na drátkách“. A najednou Vás okouzlí Vaše spolupracovnice z kantýny a navážete spolu intimní vztah. Chvíli se Vám jej daří tajit, ale časem se Vaši kolegové a podřízení dovtípí a rozpoznají tuto skutečnost. Ano, právě vztah na pracovišti mezi nadřízeným a podřízeným mívá nejmenší životnost, přesto k nim dochází relativně často (až u 30% pracujících).

Výhody vztahu nadřízený s podřízeným

 • vnímání chování partnera v kritických situacích
 • odhalení šedých ovcí v kolektivu (pomlouvačů)

Nevýhody vztahu nadřízený s podřízeným

 • časté pomluvy pocházející od kolegů
 • složité obhajování odměn a lepších hodnocení v práci
 • napjatá atmosféra přecházející někdy ve slovní útoky

Je patrné, že nevýhody převládají a často vedou ke třem možným variantám. První je rozchod, který však bývá velmi složitý a další společné pracovní soužití oběma partnerům činí velké obtíže. Nebo se jeden z partnerů rozhodne práci opustit, čímž ustanou pomluvy a ironické narážky a vztah dostává zelenou. Nejméně časté je, že takový vztah na pracovišti přežije a končí happyendem.

Vztahy mezi kolegy

Až neuvěřitelných 80% lidí volí kolegiální vztah na pracovišti. U takto vznikajících vztahů nejvíce záleží na postoji nadřízených, kteří ve vztazích buď vidí pro firmu výhody nebo nevýhody.

Výhody vztahů mezi kolegy

pro partnery:

 • více společně stráveného času
 • větší možnost poznání se navzájem
 • společná práce, společný koníček
 • vzájemná podpora a motivace pro dosažení vytyčených cílů

pro firmy:

 • vztah na pracovišti mezi kolegy může znamenat zlepšení mezilidských vztahů

Nevýhody vztahů mezi kolegy

 • výhoda společně stráveného času může vést k „ponorce“ a rozpadu vztahu – vždy je důležité vnímat partnera a jeho potřeby (nechat mu vlastní prostor)
 • vztah partnerů může rozdělovat a narušovat tým
 • vznik soutěživosti mezi partnery může vést k rozepřím

Doba se nám před očima proměňuje, a tedy i vztahy na pracovišti jsou čím dál častějším jevem. Ze zmíněného je vidět, že mnoho firem dnes dokonce počítá s touto možností a umí svým zaměstnancům pomoci ke šťastnému soužití. Přesto by vztahy na pracovišti vždy měly podléhat pravidlům a nepřekračovat meze slušnosti.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 70 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Share on facebook
Sdílet na Facebooku
Share on twitter
Sdílet na Twitteru
Další zajímavé články